sidebar

Welkom bij Chemie in Onderzoek!

Na jarenlange pilotprojecten in zowel onderbouw als bovenbouw wordt met ingang van schooljaar 2013-2014 het nieuwe examen programma eindelijk van kracht. Aanleiding tot het nieuwe examenprogramma is de zogenaamde “Nieuwe Scheikunde” en de “Context-en-Concept” benadering ontwikkeld vanuit de “Commissie van Koten”. Met spanning werd uitgekeken naar de presentatie van de nieuwe boeken. Wat zou er veranderen? Hoe gaat men om het de “Context-en-Concept” benadering en hoe is het micro-macro denken verwerkt in de leerstof=

De uitgevers presenteerden in de loop van 2012 hun nieuwe, aangepaste lesboeken voor 4HAVO en 4VWO. Het resultaat was toch wel enigszins teleurstellend. Daar waar “Chemie in Onderzoek” al sinds 2006 een brug wil slaan naar de veranderingen die destijds op stapel stonden – met een methode waarin meer uitdaging, meer samenhang en meer open onderzoek centraal staat – lijkt er hedendaags in de nieuwe boeken niet zo veel te zijn veranderd. “Chemie in Onderzoek” is inmiddels uitgegroeid tot een complete methode voor zowel onderbouw als bovenbouw, voor zowel HAVO als VWO en is flexibel inzetbaar vanwege de modulaire opbouw.

Heeft u belangstelling voor presentexemplaren? Stuur een ingevuld bestelformulier of email naar onze uitgeverij met opgave van contactpersoon en n.a.w. gegevens, dan zorgen we voor een vlotte verzending.